Turistické cíle v Lužických horách

Poblíž Apartmány U Mluvících Kamenů & Ekozahrada

Rozhledna Vlčí hora u Krásné Lípy

Krásná Lípa
(1,13km)

Vlčí hora je zalesněná kupa s čedičovými skalisky na vrcholu. Vypíná se na severním okraji Krásné Lípy. Na jejím vrcholu je chata a 16 m vysoká rozhledna.

Údolí Brtnického potoka

Staré Křečany
(1,22km)

Nádherné údolí Brtnického potoka se táhne mezi obcí Brtníky a bývalou osadou Zadní Doubice.

Orlí roh

Staré Křečany
(2,40km)

Nad soutokem říčky Křinice a Brtnického potoka bylo v roce 1994 objeveno bezejmenné slovanské hradiště, které pochází z konce 8. až 10. století, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

Kostel Panny Marie Sněžné, Krásná Lípa

Krásná Lípa
(3,05km)

Poutní místo je spojeno s osudy manželů Anny Marie Liebschové, rozené Heinrichové a Johanna Christopha Liebsche, kteří žili v 17 až 18. století. Zbožným manželům se zdál stejný sen, zjevila se jim Panna Maria a prosila je, aby pro ni na Sněžné postavili kapli.

Zřícenina hradu Krásný Buk

Krásná Lípa
(3,44km)

Hrad Krásný Buk stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy.

Pískovcový převis Velký pruský tábor

Doubice
(3,56km)

Lokalita Velký pruský tábor se nachází 3 km jižně od Brtníků.

Vrch Hrazený

Mikulášovice
(4,01km)

Zajímavý kopec Hrazený s výškou 608 m.n.m. leží 3 km severně od Brtníků a je nejvyšším na Šluknovsku.

Národní park České Švýcarsko

Krásná Lípa
(4,05km)

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000, jako v pořadí čtvrtý Národní park v ČR.

Arboretum střední lesnické školy, Šluknov

Šluknov
(4,14km)

Arboretum Střední lesnické školy ve Šluknově slouží jejím studentům k výuce. Je nejseverněji položeným objektem svého druhu v České republice. Leží v severní části Šluknovského výběžku a je zapsáno v seznamu světových arboret a botanických zahrad. Skládá se ze dvou částí, první je umístěna u domova mládeže v Sukově ulici a druhá část v městské části Kunratice jižně od Šluknova.

Rozhledna Dymník

Rumburk
(4,25km)

Rozhledna Dymník leží na zalesněném vrchu nedaleko Rumburku v nadmořské výšce 511 m.

Zřícenina Kyjovského hradu

Krásná Lípa
(4,32km)

Nepatrné zbytky Kyjovského hradu leží na vysokém skalním ostrohu nad levým břehem Křinice, západně od obce Kyjov.

Kyjovské údolí

Krásná Lípa
(4,88km)

Údolí řeky Křinice bývalo v minulosti hospodářsky významné při plavení dříví do Saska. Od 19. století se stalo oblíbeným turistickým cílem.

Dům Českého Švýcarska

Krásná Lípa
(4,99km)

Dům Českého Švýcarska nabízí návštěvníkům komplexní služby a současně i možnost seznámit se zábavnou formou s přírodními a kulturními hodnotami tohoto jedinečného území.

Naučný areál pro děti v Krásné Lípě

Krásná Lípa
(5,22km)

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci ze základní školou a městem Krásná Lípa vybudovalo nový prostor, jehož smyslem je dětem z mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy, rostliny a další fenomény chráněného území Českého Švýcarska.

Přírodní rezervace Vápenka

Krásná Lípa
(5,77km)

Přírodní rezervace Vápenka nacházející se na jihozápadním svahu Vápenného vrchu 548 m u Doubice nedaleko Krásné Lípy, byla zřízena k ochraně zajímavých biotopů na ojedinělém základě pěti různých horninových typů.

Křížový vrch a křížová cesta, Šluknov

Šluknov
(6,06km)

Křížový vrch s křížovou cestou se nachází v jižní části města v ulici Křečanské. Celý areál je součástí městské památkové zóny, vlastní objekty křížové cesty jsou památkově chráněny a jádro areálu je vymezeno jako chráněná plocha.

Arciděkanský kostel sv. Václava, Šluknov

Šluknov
(6,15km)

Jednou z dominant Šluknova je jednolodní barokní kostel sv. Václava.

Šluknovský zámek a zámecký park

Šluknov
(6,16km)

Šluknov - nejsevernější město České republiky, po němž získal název i Šluknovský výběžek, se může pyšnit novou dominantou - zrekonstruovanou budovou renesančního zámku, který se po požáru v roce 1986 opět zaskvěl v celé své obnovené kráse a otevřel brány veřejnosti.

Loreta Rumburk

Rumburk
(6,23km)

Zajímavostí Rumburku je nejsevernější dochovaná Loretánská kaple, která byla postavena v roce 1704. Za kaplí Panny Marie putovali věřící z celé Evropy. Úcta k Panně Marii byla spojena s řadou zázraků, které byly zaznamenány v loretánské pamětní knize.

Zámek Rumburk (nepřístupný)

Rumburk
(6,35km)

Zámek v Rumburku byl založen ve 2. polovině 16. století. Po požáru byl v letech 1724 až 1726 znovu postaven.

toplist